ДЕНТАЛЕН 3D СКЕНЕР

Детайлната информация, която получаваме от сканирането на лицево-челюстната област на пациента ни позволява да диагностицираме, планираме и контролираме лечението на пациентите си по възможно най-прецизния и съответстващ на съвременните тенденции в денталната терапия начин.
Оценката на състоянието на дъвкателния апарат, финалната оценка на ендодонтски компрометирани зъби, ПЛАНИРАНЕТО НА ИМПЛАНТАЦИИТЕ са непълни без данните от скенера. Много често специалисти от гранични на денталната медицина специалности се възползват от тази информация при решаване на проблеми, от тяхната компетенция. Тази съвременна, последно поколение компютризирана система снижава до 15-20 пъти дозата на експонация и е безопасна дори и при деца.

В тази категория не са намерени статии.

Карта на сайта