РЕЗУЛТАТИТЕ НИ

От 16 години опит и над 3500 поставени импланта сме подбрали някои случаи, които могат да илюстрират ефективността, естетиката и трайността на имплантите Bicon които използваме в МиДент.

Имплант при вродена липса на един фронтален зъб

Ортодонтът вече е подредил зъбите, но при вродена липса на един фронтален зъб най-уместно е да се постави имплант.
виж повече

Едномоментно лечение на коренова фрактура

При прегледа намираме фистулен изход (пъпчицата), съобшаваща за хронично възпаление с произход корена на зъб 21.
виж повече

Наподобяване на собствените или желаните зъби

Това е случай, демонстриращ максималната естетика – идеалното наподобяване на собствените или желаните зъби, което имплантите могат да ни дадат
виж повече

Замяна на зъб с имплант – рентгенови снимки

Зъб с многкратни неуспешни коренови лечения.
С пациента решихме да го заменим с имплант
виж повече

За прегледа от разстояние (в отговор на едно писмо)

Наскоро получих писмо от любимата си сестричка, която живее далече от България с въпроси по проблем на техен познат, свързани с неуспешно поставяне на импланти.
Обичайният ми отговор на подобни запитвания е: “Нека пациентът да дойде за преглед”
В този случай направих това писмо. То по-скоро внася яснота, защо е необходим преглед и изследвания.
виж повече

Дългогодишни резултати с имплантите, които ползваме

Предсказуемостта на успеха на лечебния резултат при имплантите, които използваме може да се оцени най-добре с годините. Нашето желание е имплантите ни да служат толкова дълго на пациента, колкото и неговите собствени зъби. Ето някои дългогодишни резултати: Случай 1 – имплант на повече от 11 години: С този имплант беше заменен необратимо увреденият десен централен резец на пациента. Ясно видимо е, че качеството на заобикалящата импланта кост е непроменено, по-скоро е подобрено – няма стопяване (резорбция), в кресталната (най-близката до коронката) част, а “ребрата” на …
виж повече