За прегледа от разстояние (в отговор на едно писмо)

Наскоро получих писмо от любимата си сестричка, която живее далече от България с въпроси по проблем на техен познат, свързани с неуспешно поставяне на импланти.

Обичайният ми отговор на подобни запитвания е: “Нека пациентът да дойде за преглед”

В този случай направих това писмо. То по-скоро внася яснота, защо е необходим преглед и изследвания.

Това е писмото:

…много трудно е да се даде консултация по конкретен дентален проблем без наличие на пациент и дори без снимки и по информация, предадена от един неспециалист на друг неспециалист… но, тъй като ще се опитам максимално да ти бъда полезен, нека да извлечем и обобщим от това което ми сестра ми разказа, това което несъмнено са факти:

Пациентът е мъж, на 68 години с няколко неуспешни опита за имплантация и с данни за липса на достатъчно кост, там където трябва да се постави импланта (т.е. – в зоната на интерес)
Това, което не знам в цитирания случай е: на коя челюст и в кой (преден или заден) участък е необходимо да се поставят импланти и каква е тяхната цел – да възстановят един или група загубени зъби или да стабилизират снемаема протеза…
За да се получи ясна представа по проблема на конкретния пациент би трябвало да се обмислят следните въпроси:

  • правено ли му е рентгеново изследване, и по-важно – от какъв тип
  • дентална (малка) снимка;
  • панорамна – голяма снимка
  • най-подходящото за неговия проблем – дентален скенер (СВСТ).

При скенера единствено може да се види напречния профил на зоната на интерес т.е. – точното място, където може да се постави импланта.

След като бъдат проучени на такава парааксиална (напречен разрез) снимка: формата, големината, обема на костта и локалната анатомия в зоната на интерес, може да се пристъпи към следващата стъпка – решение за имплантация или отлагане на имплантацията, за извършване на процедури, които да осигурят необходимите костни обеми

При решение за имплантация следва избор на импланти.

Всеки имплантолог има предпочитания към някаква имплантна система съобразно знанията и уменията си, както и миналия си опит с различни имплантни системи, несъмнено и лимита на финансирането на такава процедура от страна на пациента може да е определящ/отхвърлящ в избора на имплант.

Такива са обикновено критериите които формират мотивацията на доктора какъв имплант да избере, за да планира и изпълни едно предсказуемо (т.е. – успешно лечение)

Ако пациентът е избрал доктор, който пък е избрал да работи с максимално добри импланти шансовете за успех и дълготрайност на възстановяването са несъмнено по-големи само ще добавя – има импланти, създадени специално за поставяне в малък костен обем (най-често височина), а тясната кост обикновено се разширява с допълнителни процедури.

Разбира се, конкретни отговори мога да дам само след преглед и изследвания на този пациент.

Е, надявам се да съм бил полезен…

Още от РЕЗУЛТАТИТЕ НИ.

Comments are closed.