Композитно шиниране с лента Infibra

Композитното шиниране/армиране е добре известен метод с несъмнени предимства, благодарение на развитието на композитите, адхезивните техники и армиращите влакна. Съществуват различни изходни материали за изработка на влакното –полиетилен, минерални влакна, полиимид и др. Съчетаването на нишките, плетката на готовото изделие (Фиг. 1) са също обект на еволюция в годините и са от значение за поведението на готовата конструкция. При избора на армиращия компонент, предимствата на еластичните армиращи материaли са несъмнени и затова в нашата клиника от дълги години се работи с подобни фабрикати. В последните 4 години беше натрупан достатъчен по обем позитивен опит с армираща лента Infibra на италианския производител BioLoren и авторът намери за уместно да сподели този опит с денталната колегия у нас. Индикации Трайно шиниране при:
 • абнормна подвижност на зъбите – пародонтит;
 • след възрастова ортодонтия.
Лимитирано във времето шиниране при:
 • луксационни травми;
 • пародонтално декомпенсирали зъби;
 • след ортодонтско лечение;
 • на импланти в периода на остеоинтеграцията в процедури на имедиатно натоварване – Immediate loading and function.
Минимално инвазивно композитно възстановяване на ДЗР с адхезивни, клинично изработени протетични конструкции. Армиране на мостови конструкции:
 • временни – клиничнo или лабораторнo изработени;
 • постоянни – лабораторно изработени фотополимерни мостове или мериленд крепители.
Армиране на плакови протези. Методики за пристолно шиниране. Шинирането може да се извърши: екстракоронарно в случаите на лимитирано във времето шиниране, или интракоронарно при случаите на трайно шиниране. Процедура
 • Зъбите се почистват от налепи и зъбен камък. Аерополирането е предимство.
 • Изолирайте с кофердам(Фиг. 2), или в краен слуай с ролки. ВАЖНО! Не използвайте за адхезивните процедури талкирани ръкавици! Ако не разполагате с неталкирани – измийте ръцете си (с ръкавиците върху тях) със стандартен детергент и ги подсушете. Талкът е враг на адхезивните технологии.
 • Ако сте избрали интракоронарно полагане на лентата Infibra, изработете улеи по лингвалната повърхност в средата на клиничната корона на фронталните зъби (Фиг. 3). При необходимост от шиниране и на дистални зъби, се изработват MOD-кавитети. ВАЖНО!
  1. Улеите трябва да преминават задължително и интердентално (Фиг. 4).
  2. Най-подходящо е дисталния на шината зъб (като това е най-често интактен канин) да е с ОМ кавитет (Фиг. 4).
  3. Дълбочината на улеите при ГФЗ трябва да бъде достатъчна, за да поеме дебелината на лентата Infibra и покриващ композит (обикновено –1,5 мм) – Фиг. 5. Съобразявайте се с оклузионните контакти и последващата необходимост от наартикулиране при ГФЗ.
  Техническа информация Infibra се произвежда в 3 ширини – 2, 3 и 4 мм и така се улеснява адаптацията й дори и в тесни кавитети.
 • Определете необходимата дължина на влакното и го отрежете със специализираната ножичката от комплекта на Infibra или с Ultra-trim ножичката на Ultradent (Фиг. 6). Ако полето не е изолирано с кофердам, използвайте посредник (“кройка”) или наличен гипсов модел на пациента за да оразмерите правилно и да избегнете замърсяване на влакното.
 • .
 • Нанесете 1-3 капки обезмаслител върху влакното, и изчакайте 10 секунди за да се обезмасли. Използвайте, сух обезмаслен въздух за изсушаването му. ВАЖНО! След обезмасляването, влакното не трябва да се пипа с ръце, дори с ръкавици, а само с инструмент.
 • Влакното се пропива с бонда от кита на съответния фотополимер, който ще се използва. Ние препоръчваме PQ-1 на Ultradent (Фиг. 8). Влакното трябва да е добре напоено/влажно, но бондът не трябва да тече отнего. Поставете влакното на тъмно или под оранжев похлупак, за да не се полимеризира бондът и да се втвърди влакното.
 • Предварително поставените интердентални клинове (Фиг. 9 и Фиг.9а) в междузъбните пространства на подлежащите на шиниране зъби защитават интерденталните папили и деликатно репозиционират луксираните зъби.
 • Поставете ецгел в улеите и 1-2 мм извън препарационнта граница (Фиг.10 и Фиг. 10а) – ние пре- поръчваме самолимитиращия се ецгел UltraEtch на Ultradent. Измийте след 1 мин.
 • Поставете бонда, като втривате непрестанно в продължение на 1 минута, ако ползвате PQ-1 на Ultradent (Фиг. 11). Така ще постигнете максималната му сила на свързване – 62,25Mpa!
 • Без да фотополимеризирате бонда, поставете много тънък слой течлив фотокомпозит (Фиг. 12) – ние препоръчваме силно течливия Perma Flow на Ultradent. Това е т.нар. „суперадаптивен слой“, усилващ свързването и възпрепятстващ микропросмукването.
 • Поставете лентата Infibra в улеите, като тя трябва да легне по профила на всяка кривина на дъното на кавитета и да е опъната интердентално. ВАЖНО! Фотополимеризирайте зъб по зъб за няколко секунди, само колкото да се фиксира лентата на Infibra в съответния улей (другата част от лентата да се закрива с инструмент или с пръст, за да не се осветява) (Фиг. 13). ВАЖНО! В това време притискайте влакното с подходящ инструмент (обратен шпатул, композитен инструмент), за да е опънато, но и прилепнало към препарациите (Фиг. 14, 14а и 14b). Техническа информация. Съществуват експресни фотополимерни диодни лампи, които полимеризират послойно композитите за 1 секунда, а слой с дебелина 6 мм – за 3 секунди. Те съкращават рязко времето на подобна процедура по шиниране. Ние използвахме успешно от 2 години експресната лампа Flash Light на фирма CMS (Дания). Понастоящем предпочитаме VALO на Ultradent USA.
 • Покрийте с малко течлив композит влакното лингвално и вестибуларно под границите на кавитета (Фиг. 15). Ние препоръчваме Perma Flow на Ultradent. ВАЖНО! Обърнете внимание и в интерденталните пространства лентата Infibra също да е покрита с течлив композит.
 • Ако края на лентата при последния за шинираnе зъб е по-дълъг и излиза от границите на кавитета, можете да го отрежете с ножичката от комплекта на Infibra.
 • Покрийте и моделирайте оралните склонове или дъвкателните повърхности с фотополимер с подходящ цвят. Ние препоръчваме фотополимера Amelogen на Ultradent. ВАЖНО! НЕ трябва да остава непокрито с композит влакно!
 • Оформете с пилител, наартикулирайте при необходимост (Фиг. 17) и полирайте. ВАЖНО! НЕ допускайте нараняване на подлежащата лента Infibra от борера!
Финално: Насладете се на перфектната естетика и минимално инвазивната технология!(Фиг. 18)
Още от Публикации.

Comments are closed.