Наподобяване на собствените или желаните зъби

Това е случай, демонстриращ максималната естетика – идеалното наподобяване на собствените или желаните зъби, което имплантите могат да ни дадат:

Липсващият зъб 25 е заместен с имплант Липсващият зъб 25 е заместен с имплант, имплантът е остеинтегриран (вкостен) и венецът е оздравял. На снимката виждаме отвора (кладенеца) на импланта, където ще бъде закопчан абатмънта (опората на коронката) и здравия, розов и чист венец около него…
ова е абатмъната. Прилича на отлично изпилен за коронка зъб, но е от титан... Това е абатмъната. Прилича на отлично изпилен за коронка зъб, но е от титан…
В случая този абатмънт е поставен само за проба.
Готовата коронка бива циментирана върху абатмънта, НО извън устата!  Готовата коронка бива циментирана върху абатмънта, НО извън устата! Така е по-сигурно, лесно за пациента и по-технологично.
 поставяне на готовата коронка и абатмънт Готовата вече коронка и абатмънт лесно са поставени в устата. Естетиката е максимална…
Още от РЕЗУЛТАТИТЕ НИ.

Comments are closed.