Контрол на инфекциите

Контрол на инфекциите означава недопускане на разпространението им в нашата работна среда.

Несъмнено, здравето и сигурността на пациентите ни са нашата начална и първостепенна грижа. Ето защо и контролът над инфекциите е наш основен приоритет.
Правим всичко необходимо, за да сме сигурни, че пациентите и персоналът ни са предпазени от възможна инфекция.

Още от създаването си МиДент ползва документиран протокол за контрол на инфекциите, който изисква от всеки член на екипа следването стандартизирани процедури. Ние редовно осъвременяваме анти-инфекционните си протоколи в тясно сътрудничество с водещите в тази област фирми и специалисти.

Ето някои от правилата и какво стои зад тях:

  • Достъпът в клиниката е възможен само след обуване на защитни калцуни.
  • Преди и след всеки пациент всички контактни повърхности (на стоматологичен стол, осветителното тяло, всички шлаухи; спомагателни апарати, колички и т.н.) биват дезинфекцирани с най–ефективните такива продукти.
  • Клиника МиДент е оборудвана с най-силно защитените от вътреболнична инфекция и сертифицирани за това зъболекарски столове.
  • Всички инструменти, участващи по какъвто и да е начин в лечебния процес, включително: турбини, мотори, борери, сонди, пинсети и огледалца преминават през многостъпков процес на почистване, дезинфекция и финална стерилизация чрез автоклавиране, което унищожава всички вируси, бактерии и което е важно – спорите им!
  • Всички стерилни инструменти са опаковни в специални, датирани автоклавни пликове. Всички инструменти, достигащи пациента трябва да са стерилни!
  • Денталните професионалисти в клиниката използват винаги предпазни очила, нови маски и ръкавици за всеки пациент.
  • Персоналът на МиДент са обучени в правилно антиинфекциозно поведение и са ваксинирани срещу вируса на хепатит.

Още от Екипът.

Comments are closed.