БЕЗБОЛЕЗНЕНАТА АНЕСТЕЗИЯ

Денталните манипулации често биват свързвани с определен дискомфорт или дори с болка. Премахването им предполага използване на анестезия (упойка). Но самата процедура по извършване на упойката, често също бива свързвана с неприятното чувство от убождането. Ние в МиДент разполагаме със СИСТЕМА ЗА КОМПЮТЪРНО АСИСТИРАНА АНЕСТЕЗИЯ, която гарантира безболезненост и ефективност на процедурата по обезболяването.

ЕТО КРАТКА АНИМАЦИЯ

синьото облаче показва разпростиращата се зона на анестезия